windykacja należności skup sprzedaż wierzytelności kompensaty aukcja długów

Podstawowe informacje

Krajowy Rejestr Sądowy

Postępowania sądowe i pozasądowe

Sposoby zmniejszenia ryzyka w obrocie gospodarczym

Egzekucja w obrocie gospodarczym oraz w postępowaniu administracyjnym

Zakres odpowiedzialności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych

Zakres odpowiedzialności wynikającej z umówWindykacja długów

Nasz serwis używa informacji zapisanych w plikach cookies dla Państwa wygody. Korzystając z serwisu wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które można zmienić w dowolnej chwili.
[ Więcej informacji odnośnie plików cookies. ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

-oferta dla kancelarii oraz firm windykacyjnych ( Program "Windykator " )

-Program "Pismak" umożliwiający sporządzanie pism-( skutecznych ) wezwań do zapłaty, wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, wniosków o wpis hipoteki przymusowej i inne

-Program "Fakturant" do wystawiania faktur z pieczęcią windykacyjną umożliwiający sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, monitorowanie płatności, kontrolę stanu magazynowego.

- windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny


Informuję, że serwis poświęcony windykacji zobowiązań, obrotowi wierzytelnościami, został przeniesiony pod adres: www.poradnikwindykacyjny.com.pl. Nowy serwis jest bardziej rozbudowany, posiada własną wyszukiwarkę umożliwiającą szybkie, dokładne wyszukanie interesującego tematu lub pisma. W związku ze zmianą lokalizacji serwisu, część informacji zawartych na stronach witryny animatek jest nieaktualna. Pod tutejszym adresem aktualizacje będą dotyczyć tylko zasygnalizowania omówionych w nowym serwisie tematów.
06.10.2014 25.12.2014 roku wchodzi w zycie nowa ustawa o prawach konsumenta. Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Celem dyrektywy oraz ustawy jest zwiększenie ochrony praw konsumenta. [ więcej ]
20.10.2014 W lipcu 2014 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym. [ więcej ]
27.10.2014 Ponieważ nowa ustawa o prawach konsumenta zmienia w dużym stopniu relacje pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem niż było to do tej chwili, przedsiębiorcy sprzedajacy przez internet będą zmuszeni do ponownego zredagowania regulaminów sklepów internetowych. Zobacz co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego [ więcej ]
12.11.2014 Egzekucję administracyjną poprzedza doręczenie upomnienia. Dopiero po 7 dniach od doręczenia upomnienia może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do dłużnika. W niektórych wypadkach egzekucja w stosunku do należności pieniężnych może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia[ więcej ]
17.11.2014 Nowa ustawa o prawach konsumenta ( wchodzi w życie 25.12.2014 roku ) zmienia regulacja dotyczące terminu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości. [ więcej ]
24.11.2014 Ustawa o prawach konsumenta ( wchodzi w życie 25.12.2014 roku ) wprowadza dwa formularze. Jeden dla sprzedawcy, to formularz pouczenia o odstąpieniu od umowy oraz dla kupujacego, to formularza odstąpienia od umowy [ więcej ]
08.12.2014 Z dniem 25.12.2014 roku ustawa o szczególnych warunkach sprzedazy konsumenckiej zostanie uchylona. Przepisy dotyczące rękojmi znajdą się w znowelizowanym kodeksie cywilnym. Zmianami objęto również sposób odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne i prawne [ więcej ]
15.12.2014 Od 25.12.2014 roku obowiązywać będzie nowa ustawa o prawach konsumentów. Znowelizowany zostanie także kodeks cywilny w części dotyczącej m.in. roszczeń regresowych [ więcej ]
05.01.2015 31.12.2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze zmieniająca m.in. zasady upadłości konsumenckiej. Zmiany w upadłości konsumenckiej mają doprowadzić do sytuacji, że będzie ona bardziej dostępna oraz tańsza [ więcej ]
12.01.2015 Z dniem 10.01.2015 roku zmieniły sie przepisy dotyczące uznawania i wykonania w Polsce ugód, orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych. [ więcej ]
02.02.2015 Z dniem 15.01.2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczące sposobu uiszczania opłat w sprawach cywilnych w elektronicznym postępowaniu upominawczym [ więcej ]
16.02.2015 Obowiązki przedsiębiorcy w umowach, innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość [ więcej ]
02.03.2015 Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego. Takie oświadczenie powinno zawierać podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji [ więcej ]
23.03.2015 Program "Fakturant" jest doskonałym programem umożliwiającym wystawienie nie tylko faktur. Zobacz film opisujacy jego funkcje [ tutaj ]
Więcej o programie [ tutaj ]
20.04.2015 Zmiany w uprzywilejowaniu banków. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności kierowania przez banki wierzytelności do postępowania egzekucyjnego z pominięciem sądowego postępowania rozpoznawczego [ więcej ]
29.06.2015 Z dniem 1.07.2015 roku dane o dłużnikach alimentacyjnych, gdzie obowiązek alimentacyjny za uchylających się od płacenia przejął samorząd, będą trafiały do wszystkich Biur Informacji Gospodarczej ( do tej pory trafiały do wybranego przez samorząd BIG-u ). [ więcej ]
14.09.2015 Od 18 października 2015 roku nowelizacja kodeksu cywilnego ograniczy odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania. Nowe przepisy przewidują, że będzie on odpowiadał tylko do wysokości przejętego majątku. Przepisy zmieniają także możliwość obliczania wartości spadku. [ więcej ]

Windykacja długów

Windykacja długów i obrót wierzytelnościami

Ustalanie numerów ksiąg wieczystych
"Poradnik windykacyjny" czyli windykacja długów w teorii i praktyce

Reklama

Kalkulatory i programy wspomagające windykację
Różności

Ciekawe strony

Windykacja międzynarodowa

Kontakt

Informacja o stronie| windykacja długów | skup wierzytelności | sprzedaż długów | kompensaty należności | aukcja zobowiązań | monitoring płatności | pieczęć windykacyjna | postępowanie mediacyjne | Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" | bezskuteczność egzekucji-windykacje | "Pismak"-program do sporządzania wezwań do zapłaty | "Fakturant"-program do sporządzania faktur | "Windykator"-program wspomagający windykację | poradnik windykacyjny |