windykacja należności skup sprzedaż wierzytelności kompensaty aukcja długów

Podstawowe informacje

Krajowy Rejestr Sądowy

Postępowania sądowe i pozasądowe

Sposoby zmniejszenia ryzyka w obrocie gospodarczym

Egzekucja w obrocie gospodarczym oraz w postępowaniu administracyjnym

Zakres odpowiedzialności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych

Zakres odpowiedzialności wynikającej z umówWindykacja długów

Nasz serwis używa informacji zapisanych w plikach cookies dla Państwa wygody. Korzystając z serwisu wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które można zmienić w dowolnej chwili.
[ Więcej informacji odnośnie plików cookies. ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

-oferta dla kancelarii oraz firm windykacyjnych ( Program "Windykator " )

-Program "Pismak" umożliwiający sporządzanie pism-( skutecznych ) wezwań do zapłaty, wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, wniosków o wpis hipoteki przymusowej i inne

-Program "Fakturant" do wystawiania faktur z pieczęcią windykacyjną umożliwiający sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, monitorowanie płatności, kontrolę stanu magazynowego.

- windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny


Informuję, że serwis poświęcony windykacji zobowiązań, obrotowi wierzytelnościami, został przeniesiony pod adres: www.poradnikwindykacyjny.com.pl. Nowy serwis jest bardziej rozbudowany, posiada własną wyszukiwarkę umożliwiającą szybkie, dokładne wyszukanie interesującego tematu lub pisma. W związku ze zmianą lokalizacji serwisu, część informacji zawartych na stronach witryny animatek jest nieaktualna. Pod tutejszym adresem aktualizacje będą dotyczyć tylko zasygnalizowania omówionych w nowym serwisie tematów.
08.11.2015 Z dniem 8.11.2015 roku wchodzą w życie nowe uregulowania ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, które zakazują przyjmowania nowych spraw w przypadku posiadania przez kancelarie komornicze dużych zaległości oraz małej skuteczności egzekucji [ więcej ]
23.11.2015 Od 1.01.2016 roku wchodzi w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne która zmienia także prawo upadłościowe i naprawcze. W/g nowych przepisów także prokurenci będą odpowiedzialni za długi spółki [ więcej ]
07.12.2015 Nowe prawo restrukturyzacyjne, które wejdzie w życie w styczniu 2016 roku, zwiększa uprawnienia rady wierzycieli. [ więcej ]
21.12.2015 Od 1.01.2016 roku zaczyna obowiązywać postępowanie restrukturyzacyjne. Celem tego postępowania ma być przede wszystkim ratowanie przedsiębiorstwa i pozostawienie go w obrocie gospodarczym poprzez uniknięcie upadłości i umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu. [ więcej ]
04.01.2016 Od 1.01.2016 roku obowiązuje postępowanie restrukturyzacyjne. Dla dłużników którzy mają możliwość porozumieć się z większością wierzycieli postępowanie restrukturyzacyjne przewidziało postępowanie o zatwierdzeniu układu. [ więcej ]
18.01.2016 Od 1.01.2016 roku obowiązują nowe znacznie wyższe stawki zastępstwa procesowego, czyli opłaty za czynności radców prawnych i adwokatów [ więcej ]
08.02.2016 W przypadku braku możliwości skorzystania przez dłużnika z postępowania o zatwierdzenie układu ( w postępowaniu restrukturyzacyjnycm ), może on skorzystać z przyspieszonego postępowania układowego [ więcej ]
15.02.2016 Od stycznia 2016 roku nastąpiła zmiana w zakresie odsetek poprzez ich zróżnicowanie. Podzielono je na kilka rodzajów mających zastosowanie do różnego rodzaju umów i zaległości. [ więcej ]
29.02.2016 Dla tych którzy nie mogą skorzystać z postępowania o zatwierdzenie układu lub przyspieszonego postępowania układowego z powodu większej liczy wierzytelności spornych, jest postępowanie układowe [ więcej ]
14.03.2016 Od 1 stycznia 2016 r. każdy wniosek o upadłość konsumencką musi zostać złożony na urzędowym formularzu. Jeśli wniosek będzie złożony w innej formie, wnioskodawca będzie wezwany do uzupełnienia braków formalnych. Niezastosowanie się do wezwania spowoduje zwrot wniosku. Wnioski można pobrać ze strony poradnika. [ więcej ]
11.04.2016 W przypadku gdy dłużnik nie będzie miał możliwości wszczęcia postępowania o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, lub postępowania układowego, pozostaje mu wszczęcie postępowania sanacyjnego [ więcej ]
25.04.2016 Z dniem 15.04.2016 roku nastąpiła zmiana w ustawie o kosztach sądowych. Zmianie uległa opłata stosunkowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych [ więcej ]
09.05.2016 Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów prowadzi się tak, aby doprowadzić do zaspokojenia nabywców w drodze przeniesienia na nich własności lokali, o ile racjonalne względy na to pozwolą. [ więcej ]
25.05.2016 Od 1.07.2016 roku wchodzą w życie nowe przepisy regulujące sposób uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych. [ więcej ]
13.06.2016 Nowością w postępowaniu układowym jest układ częściowy. Polega on na tym, że dłużnik może złożyć propozycje układowe dotyczące jedynie niektórych zobowiązań [ więcej ]
W związku z okresem wakacyjnym strona www.poradnikwindykacyjny.com.pl nie będzie aktualizowana.

Windykacja długów

Windykacja długów i obrót wierzytelnościami

"Poradnik windykacyjny" czyli windykacja długów w teorii i praktyce

Reklama

Kalkulatory i programy wspomagające windykację
Różności

Ciekawe strony

Windykacja międzynarodowa

Kontakt

Informacja o stronie| windykacja długów | skup wierzytelności | sprzedaż długów | kompensaty należności | aukcja zobowiązań | monitoring płatności | pieczęć windykacyjna | postępowanie mediacyjne | Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" | bezskuteczność egzekucji-windykacje | "Pismak"-program do sporządzania wezwań do zapłaty | "Fakturant"-program do sporządzania faktur | "Windykator"-program wspomagający windykację | poradnik windykacyjny |