windykacja należności skup sprzedaż wierzytelności kompensaty aukcja długów

Podstawowe informacje

Krajowy Rejestr Sądowy

Postępowania sądowe i pozasądowe

Sposoby zmniejszenia ryzyka w obrocie gospodarczym

Egzekucja w obrocie gospodarczym oraz w postępowaniu administracyjnym

Zakres odpowiedzialności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych

Zakres odpowiedzialności wynikającej z umówWindykacja długów

Nasz serwis używa informacji zapisanych w plikach cookies dla Państwa wygody. Korzystając z serwisu wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które można zmienić w dowolnej chwili.
[ Więcej informacji odnośnie plików cookies. ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

-oferta dla kancelarii oraz firm windykacyjnych ( Program "Windykator " )

-Program "Pismak" umożliwiający sporządzanie pism-( skutecznych ) wezwań do zapłaty, wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, wniosków o wpis hipoteki przymusowej i inne

-Program "Fakturant" do wystawiania faktur z pieczęcią windykacyjną umożliwiający sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, monitorowanie płatności, kontrolę stanu magazynowego.

- windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny


Informuję, że serwis poświęcony windykacji zobowiązań, obrotowi wierzytelnościami, został przeniesiony pod adres: www.poradnikwindykacyjny.com.pl. Nowy serwis jest bardziej rozbudowany, posiada własną wyszukiwarkę umożliwiającą szybkie, dokładne wyszukanie interesującego tematu lub pisma. W związku ze zmianą lokalizacji serwisu, część informacji zawartych na stronach witryny animatek jest nieaktualna. Pod tutejszym adresem aktualizacje będą dotyczyć tylko zasygnalizowania omówionych w nowym serwisie tematów.
05.01.2015 31.12.2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze zmieniająca m.in. zasady upadłości konsumenckiej. Zmiany w upadłości konsumenckiej mają doprowadzić do sytuacji, że będzie ona bardziej dostępna oraz tańsza [ więcej ]
12.01.2015 Z dniem 10.01.2015 roku zmieniły sie przepisy dotyczące uznawania i wykonania w Polsce ugód, orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych. [ więcej ]
02.02.2015 Z dniem 15.01.2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczące sposobu uiszczania opłat w sprawach cywilnych w elektronicznym postępowaniu upominawczym [ więcej ]
16.02.2015 Obowiązki przedsiębiorcy w umowach, innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość [ więcej ]
02.03.2015 Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego. Takie oświadczenie powinno zawierać podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji [ więcej ]
23.03.2015 Program "Fakturant" jest doskonałym programem umożliwiającym wystawienie nie tylko faktur. Zobacz film opisujacy jego funkcje [ tutaj ]
Więcej o programie [ tutaj ]
20.04.2015 Zmiany w uprzywilejowaniu banków. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności kierowania przez banki wierzytelności do postępowania egzekucyjnego z pominięciem sądowego postępowania rozpoznawczego [ więcej ]
29.06.2015 Z dniem 1.07.2015 roku dane o dłużnikach alimentacyjnych, gdzie obowiązek alimentacyjny za uchylających się od płacenia przejął samorząd, będą trafiały do wszystkich Biur Informacji Gospodarczej ( do tej pory trafiały do wybranego przez samorząd BIG-u ). [ więcej ]
14.09.2015 Od 18 października 2015 roku nowelizacja kodeksu cywilnego ograniczy odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania. Nowe przepisy przewidują, że będzie on odpowiadał tylko do wysokości przejętego majątku. Przepisy zmieniają także możliwość obliczania wartości spadku. [ więcej ]
12.10.2015 Zabezpieczenie spadku stosuje się, gdy zostanie uprawdopodobnione, że z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw majątkowych. Uprawnionym do złożenia wniosku jest m.in wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy. [ więcej ]
08.11.2015 Z dniem 8.11.2015 roku wchodzą w życie nowe uregulowania ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, które zakazują przyjmowania nowych spraw w przypadku posiadania przez kancelarie komornicze dużych zaległości oraz małej skuteczności egzekucji [ więcej ]
23.11.2015 Od 1.01.2016 roku wchodzi w życie ustawa Prawo restrukturyzacyjne która zmienia także prawo upadłościowe i naprawcze. W/g nowych przepisów także prokurenci będą odpowiedzialni za długi spółki [ więcej ]
07.12.2015 Nowe prawo restrukturyzacyjne, które wejdzie w życie w styczniu 2016 roku, zwiększa uprawnienia rady wierzycieli. [ więcej ]
21.12.2015 Od 1.01.2016 roku zaczyna obowiązywać postępowanie restrukturyzacyjne. Celem tego postępowania ma być przede wszystkim ratowanie przedsiębiorstwa i pozostawienie go w obrocie gospodarczym poprzez uniknięcie upadłości i umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu. [ więcej ]
04.01.2016 Od 1.01.2016 roku obowiązuje postępowanie restrukturyzacyjne. Dla dłużników którzy mają możliwość porozumieć się z większością wierzycieli postępowanie restrukturyzacyjne przewidziało postępowanie o zatwierdzeniu układu. [ więcej ]
18.01.2016 Od 1.01.2016 roku obowiązują nowe znacznie wyższe stawki zastępstwa procesowego, czyli opłaty za czynności radców prawnych i adwokatów [ więcej ]
08.02.2016 W przypadku braku możliwości skorzystania przez dłużnika z postępowania o zatwierdzenie układu ( w postępowaniu restrukturyzacyjnycm ), może on skorzystać z przyspieszonego postępowania układowego [ więcej ]

Windykacja długów

Windykacja długów i obrót wierzytelnościami

"Poradnik windykacyjny" czyli windykacja długów w teorii i praktyce

Reklama

Kalkulatory i programy wspomagające windykację
Różności

Ciekawe strony

Windykacja międzynarodowa

Kontakt

Informacja o stronie| windykacja długów | skup wierzytelności | sprzedaż długów | kompensaty należności | aukcja zobowiązań | monitoring płatności | pieczęć windykacyjna | postępowanie mediacyjne | Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" | bezskuteczność egzekucji-windykacje | "Pismak"-program do sporządzania wezwań do zapłaty | "Fakturant"-program do sporządzania faktur | "Windykator"-program wspomagający windykację | poradnik windykacyjny |