windykacja należności skup sprzedaż wierzytelności kompensaty aukcja długów

Podstawowe informacje

Krajowy Rejestr Sądowy

Postępowania sądowe i pozasądowe

Sposoby zmniejszenia ryzyka w obrocie gospodarczym

Egzekucja w obrocie gospodarczym oraz w postępowaniu administracyjnym

Zakres odpowiedzialności podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych

Zakres odpowiedzialności wynikającej z umówWindykacja długów

Nasz serwis używa informacji zapisanych w plikach cookies dla Państwa wygody. Korzystając z serwisu wyrażacie Państwo zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które można zmienić w dowolnej chwili.
[ Więcej informacji odnośnie plików cookies. ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

-oferta dla kancelarii oraz firm windykacyjnych ( Program "Windykator " )

-Program "Pismak" umożliwiający sporządzanie pism-( skutecznych ) wezwań do zapłaty, wniosków o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych, wniosków o wpis hipoteki przymusowej i inne

-Program "Fakturant" do wystawiania faktur z pieczęcią windykacyjną umożliwiający sporządzanie przedsądowych wezwań do zapłaty, monitorowanie płatności, kontrolę stanu magazynowego.

- windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny


Informuję, że serwis poświęcony windykacji zobowiązań, obrotowi wierzytelnościami, został przeniesiony pod adres: www.poradnikwindykacyjny.com.pl. Nowy serwis jest bardziej rozbudowany, posiada własną wyszukiwarkę umożliwiającą szybkie, dokładne wyszukanie interesującego tematu lub pisma. W związku ze zmianą lokalizacji serwisu, część informacji zawartych na stronach witryny animatek jest nieaktualna. Pod tutejszym adresem aktualizacje będą dotyczyć tylko zasygnalizowania omówionych w nowym serwisie tematów.
06.10.2014 25.12.2014 roku wchodzi w zycie nowa ustawa o prawach konsumenta. Ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów. Celem dyrektywy oraz ustawy jest zwiększenie ochrony praw konsumenta. [ więcej ]
20.10.2014 W lipcu 2014 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym. [ więcej ]
27.10.2014 Ponieważ nowa ustawa o prawach konsumenta zmienia w dużym stopniu relacje pomiędzy przedsiębiorcą, a konsumentem niż było to do tej chwili, przedsiębiorcy sprzedajacy przez internet będą zmuszeni do ponownego zredagowania regulaminów sklepów internetowych. Zobacz co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego [ więcej ]
12.11.2014 Egzekucję administracyjną poprzedza doręczenie upomnienia. Dopiero po 7 dniach od doręczenia upomnienia może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do dłużnika. W niektórych wypadkach egzekucja w stosunku do należności pieniężnych może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia[ więcej ]
17.11.2014 Nowa ustawa o prawach konsumenta ( wchodzi w życie 25.12.2014 roku ) zmienia regulacja dotyczące terminu rękojmi za wady fizyczne nieruchomości. [ więcej ]
24.11.2014 Ustawa o prawach konsumenta ( wchodzi w życie 25.12.2014 roku ) wprowadza dwa formularze. Jeden dla sprzedawcy, to formularz pouczenia o odstąpieniu od umowy oraz dla kupujacego, to formularza odstąpienia od umowy [ więcej ]
08.12.2014 Z dniem 25.12.2014 roku ustawa o szczególnych warunkach sprzedazy konsumenckiej zostanie uchylona. Przepisy dotyczące rękojmi znajdą się w znowelizowanym kodeksie cywilnym. Zmianami objęto również sposób odpowiedzialności sprzedawcy za wady fizyczne i prawne [ więcej ]
15.12.2014 Od 25.12.2014 roku obowiązywać będzie nowa ustawa o prawach konsumentów. Znowelizowany zostanie także kodeks cywilny w części dotyczącej m.in. roszczeń regresowych [ więcej ]
05.01.2015 31.12.2014 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze zmieniająca m.in. zasady upadłości konsumenckiej. Zmiany w upadłości konsumenckiej mają doprowadzić do sytuacji, że będzie ona bardziej dostępna oraz tańsza [ więcej ]
12.01.2015 Z dniem 10.01.2015 roku zmieniły sie przepisy dotyczące uznawania i wykonania w Polsce ugód, orzeczeń sądowych i dokumentów urzędowych. [ więcej ]
02.02.2015 Z dniem 15.01.2015 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości dotyczące sposobu uiszczania opłat w sprawach cywilnych w elektronicznym postępowaniu upominawczym [ więcej ]
16.02.2015 Obowiązki przedsiębiorcy w umowach, innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość [ więcej ]
02.03.2015 Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego. Takie oświadczenie powinno zawierać podstawowe informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji [ więcej ]
23.03.2015 Program "Fakturant" jest doskonałym programem umożliwiającym wystawienie nie tylko faktur. Zobacz film opisujacy jego funkcje [ tutaj ]
Więcej o programie [ tutaj ]
20.04.2015 Zmiany w uprzywilejowaniu banków. Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności kierowania przez banki wierzytelności do postępowania egzekucyjnego z pominięciem sądowego postępowania rozpoznawczego [ więcej ]
29.06.2015 Z dniem 1.07.2015 roku dane o dłużnikach alimentacyjnych, gdzie obowiązek alimentacyjny za uchylających się od płacenia przejął samorząd, będą trafiały do wszystkich Biur Informacji Gospodarczej ( do tej pory trafiały do wybranego przez samorząd BIG-u ). [ więcej ]

Windykacja długów

Windykacja długów i obrót wierzytelnościami

Ustalanie numerów ksiąg wieczystych
"Poradnik windykacyjny" czyli windykacja długów w teorii i praktyce

Reklama

Kalkulatory i programy wspomagające windykację
Różności

Ciekawe strony

Windykacja międzynarodowa

Kontakt

Informacja o stronie| windykacja długów | skup wierzytelności | sprzedaż długów | kompensaty należności | aukcja zobowiązań | monitoring płatności | pieczęć windykacyjna | postępowanie mediacyjne | Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" | bezskuteczność egzekucji-windykacje | "Pismak"-program do sporządzania wezwań do zapłaty | "Fakturant"-program do sporządzania faktur | "Windykator"-program wspomagający windykację | poradnik windykacyjny |