Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Zaliczanie wpłat dokonywanych przez dłużnika

Jeśli dłużnik w stosunku do jednego wierzyciela posiada kilka długów tego samego rodzaju /np. długi wynikające z braku zapłaty za wystawione faktury/ to może on wskazać, przy spełnianiu świadczenia, który dług ma zamiar zaspokoić. Jeśli tego dokona, to wybór taki jest dla wierzyciela wiążący. Jednak w przypadku gdy dłużnik wykazał który reguluje dług, to wierzyciel ma prawo dokonać zaliczenia tej wpłaty lub jej części, na związane z tym długiem zaległe należności uboczne /odsetki/ lub na należność główną. Innymi słowy, gdy dłużnik wskazał, że spłaca zobowiązanie za konkretną fakturę, to wierzyciel może dokonać zaliczenia tej wpłaty na wynikające za opźnienia w zapłacie faktury odsetki, a nie należność główną.
Jeżeli dłużnik nie wskazał, który z kilku długów chce zaspokoić, a przyjął pokwitowanie, w którym wierzyciel zaliczył otrzymane świadczenie na poczet jednego z tych długów, dłużnik nie może już żądać zaliczenia spełnienia świadczenia na poczet innego długu. Jeśli dłużnik lub wierzyciela nie złożyli oświadczenia na spłatę której faktury została zaliczona wpłata, spełnione świadczenie zalicza się przede wszystkim na poczet długu wymagalnego, a jeżeli jest kilka długów wymagalnych - na poczet najstarszej faktury.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top