Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Postępowanie zabezpieczające

Od 5.02.2005 roku wchodzi w życie znowelizowany Kodeks postępowania cywilnego. Wśród wielu zmian, nowelizacji "poddano" także postępowanie zabezpieczające, którego rola polega na zagwarantowaniu wykonania orzeczenia sądowego. Zgodnie ze zmianami takie postępowanie jest dopuszczalne we wszystkich sprawach cywilnych a zabezpieczenie może zostać udzielone przez sąd przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Również po uzyskaniu tytułu wykonawczego uprawniony /np. wierzyciel/ również może złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia gdy ma ono na celu zabezpieczenie roszczenia o świadczenie, którego termin spełnienia jeszcze nie nastąpił /np. roszczenia z tyt. alimentów/.
Udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli:
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top