Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Jak wycenić, czyli dobrze sprzedać swoją wierzytelność

Jeśli dłużnik unika spłaty swojego zobowiązania, a wierzyciel zainteresowany jest szybkim odzyskaniem gotówki, może dokonać sprzedaży wierzytelności / o sprzedaży przeczytasz tutaj /.
Sprzedać można wyspecjalizowanej firmie lub też /gdy wierzyciel zna innych dłużników/ spróbować sprzedać wierzytelność innemu podmiotowi, który zalega z płatnościami dłużnikowi /kompensaty/. Najczęściej firmy specjalizujące się w obrocie wierzytelnościami /chociaż czasami proszą wierzyciela o zaproponowanie ceny za wierzytelność/ same określają konkretną cenę, która jest uzależniona od wielu czynników. Warto ich kilka poznać, aby zorientować się, czy oferta złożona przez firmę jest atrakcyjna.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top