Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Odpowiedzialność wspólnoty oraz jej członków za zobowiązania

Odpowiedzialność wspólnoty
Wspólnota mieszkaniowa to ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości. Wspólnota może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Jeśli wspólnota zaciągnęła zobowiązania ( np. zleciła remont budynku na który zbrakło jej pieniędzy ), ponosi ona odpowiedzialność za spłatę należności. W przypadku braku możliwości ugodowego rozwiązania spłaty zobowiązania ( wspólnota może podjąć uchwałę o dofinansowaniu którego celem jest spłata długów ), wierzyciel ma możliwość wniesienia pozwu o zapłatę przeciwko wspólnocie mieszkaniowej oraz właścicielom lokali ją tworzącą. Najlepiej pozwać równocześnie wspólnotę i mieszkańców gdyż w przypadku bezskutecznej egzekucji w stosunku do wspólnoty, w przypadku pozwu tylko w stosunku do wspólnoty, należy jeszcze raz składać pozew przeciwko jej członkom. Wierzyciel powinien pamiętać, że od poszczególnych członków wspólnoty należy domagać się kwoty odpowiadającej ich udziałowi w nieruchomości.
Odpowiedzialność właściciela lokalu
Właściciel lokalu należącego do wspólnoty także może być jej dłużnikami (jeśli nie płaci stosownych opłat -czynsz, zaliczki na utrzymanie części wspólnych). W takim przypadku wspólnota ma możliwość wytoczenia jemu powództwa. Należy jednak pamiętać, że wytoczenie powództwa jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd, a więc na tego typu czynności wymagana jest uchwała wspólnoty.
W przypadku, jeśli właściciel nieruchomości nie ureguluje zobowiązania wynikającego z prawomocnego orzeczenia, wspólnota ma możliwość wszczęcia egzekucji komorniczej i np. żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji lub przejąć na własność ten lokal.
Odpowiedzialność za długi
Kupując mieszkanie na rynku wtórnym należy w pierwszej kolejności sprawdzić czy nie jest ono kupowane razem z niespłaconą hipoteką ( jak sprawdzić księgi wieczyste znajdziesz tutaj ). Jednak sprzedawca nieruchomości może mieć inne, trudniejsze do sprawdzenia, zaległości związane np. niezapłaconymi rachunkami za gaz, elektryczność, itp. , a często wierzyciele za tego typu długi żądają zapłaty od nowego nabywcy.
Zasadą jest, że za zobowiązania odpowiada osoba która je zaciągnęła ( korzystała z w/w usług ), a więc poprzedni właściciel. Co prawda z chwilą wydania rzeczy sprzedanej na nabywcę przechodzą wszelkie korzyści oraz ciężary związane z rzeczą ale przepis ten nie odnosi się do zaległych opłat za zużytą energię czy usługi telekomunikacyjne.
Strony mogą oczywiście umówić się kto spłaci zobowiązania sprzedawcy ale aby tego typu uzgodnienia były skuteczne wobec wierzyciela musi on wyrazić na to zgodę.
Dochodzenie roszczeń wspólnoty mieszkaniowej przeciwko zadłużonemu członkowi na podstawie orzecznictwa SN
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top