Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Weksle

Z wekslami spotykamy się często, m.in. prowadząc działalność gospodarczą, w sytuacjach związanych z pożyczkami i kredytami oraz przy okazji zawierania wszelkich umów związanych z pracą.
Zobowiązanie wekslowe jest "poważnym" zobowiązaniem. Mimo to, daje się zauważyć, że często weksle podpisywane są przez nas z dużą beztroską. Dzieje się tak zapewne dlatego, że wielu z nas tak naprawdę nie wie co to jest weksel i jakie konsekwencje są związane ze złożeniem na nim podpisu.
Poniżej w dużym skrócie i nie wdając się w rozważania teoretyczne przedstawiam Państwu najistotniejsze wiadomości, niezbędne dla podpisujących weksle. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.zdg.pl/weksle.htm .
Weksel jest papierem wartościowym, z którym jest związane określone uprawnienie oraz określony obowiązek.
Generalnie weksle dzielą się na dwa rodzaje, tzn. na weksle własne i na weksle trasowane. Są jeszcze weksle in blanco. Wekslami in blanco mogą być zarówno weksle własne jak i trasowane. Najczęściej w obrocie stykamy się z wekslami własnymi in blanco.
Weksel własny - to dokument, w którym wystawca (czyli dłużnik wekslowy) zobowiązuje się bezwarunkowo do zapłacenia sumy wekslowej na rzecz lub na zlecenie remitenta (czyli wierzyciela wekslowego).
Weksel trasowany - to dokument, w którym wystawca weksla poleca drugiej osobie (zwanej trasatem) zapłacić sumę wekslową na rzecz lub na zlecenie osoby trzeciej (remitenta), zgodnie z treścią weksla.
Weksel in blanco - jest to weksel świadomie do końca nie wypełniony. Najprostszy weksel in blanco zaopatrzony jest tylko w podpis wystawcy, złożony w celu zaciągnięcia zobowiązania wekslowego.
Podpisując weksel musimy wiedzieć, że:
1. na skutek złożenia przez nas podpisu na danym wekslu powstaje nasze zobowiązanie wekslowe. W zobowiązaniu tym, to My jesteśmy dłużnikami i w określonych okolicznościach będziemy musieli za ten weksel zapłacić. Musimy zdawać sobie z tego sprawę. Raz złożonego podpisu, najczęściej nie da się już odwołać.
2. złożenie podpisu na wekslu wywołuje określone skutki. Dlatego zawsze trzeba się zastanowić, jakie te skutki będą w naszym konkretnym przypadku.
3. po podpisaniu przez nas weksla in blanco powstaje zobowiązanie wekslowe, które jednak w chwili składania naszego podpisu nie ma jeszcze ostatecznego kształtu. Dlatego musimy upewnić się, że zobowiązanie te nie przybierze kształtu zupełnie przez nas nieoczekiwanego. Jeśli nie zabezpieczymy się w odpowiedni sposób, to właśnie tak może się stać. Możemy to osiągnąć poprzez podpisywanie deklaracji wekslowej jednocześnie przy wręczaniu weksla in blanco, zawierającej odpowiednie postanowienia oraz przez wypełnianie weksla odpowiednimi treściami.
4. podpisując weksel zawsze musimy się liczyć z tym, że być może będziemy musieli za niego zapłacić. Dotyczy to szczególnie poręczycieli wekslowych. Nie jest bowiem tak, że podpiszemy weksel i możemy o tym zapomnieć. Wierzyciel nam o tym przypomni domagając się od nas zapłaty. Dlatego podpisując weksel uwzględniajmy nasze możliwości finansowe. W razie problemów powinnyśmy mieć możliwość zapłacenia za ten weksel, bez doprowadzania się do bankructwa.
5. podpisując weksel jako poręczyciele wekslowi stajemy się dłużnikami wekslowymi. Jeżeli główny dłużnik wekslowy nie zapłaci za weksel, to zapłacić będziemy musieli My. Dlatego starajmy się nie podpisywać weksli znajomym i rodzinie tylko dlatego, że są znajomymi i rodziną. W razie problemów więzi te bardzo łatwo się rozluźniają i Państwo, jako poręczyciele wekslowi zostaną z "cudzym" długiem do zapłacenia. Dodatkowo bez rodziny i znajomych. Nie warto w ten sposób psuć sobie życia towarzyskiego.
6. zadbajmy o zwrot weksla po jego zapłaceniu oraz gdy nie było potrzeby korzystania z niego. Niech nikt nie korzysta z weksla z naszym podpisem bez naszego wyraźnego upoważnienia.
7. powinnyśmy mieć świadomość komu i w jakich okolicznościach wręczyliśmy weksle z naszym podpisem. Nie może być tak, że zapomnimy komu i ile wydaliśmy weksli.
8. jako zobowiązani z weksla odpowiadamy za jego zapłatę całym naszym majątkiem osobistym.
Wierzę, że uświadomiłem Państwu, że musimy szczególną uwagę przykładać do składania naszych podpisów na wekslach. Jeżeli będą to Państwo robić beztrosko i bez zastanowienia, to mogą się Państwo narazić się na duże problemy.
Przedstawiając Państwu powyższe wiadomości, nie chcę jednak powiedzieć, że powinniśmy wystrzegać się korzystania z weksli. Wręcz przeciwnie. Weksel to narzędzie bardzo pożyteczne, dzięki któremu możemy osiągnąć wiele korzyści. Żeby jednak tak się stało, musimy znać zasady dotyczące weksli. Musimy być świadomymi uczestnikami obrotu gospodarczego.
O wekslach znajdziesz też tutaj.

Autor: Marek Zwoliński - prawnik, właściciel firmy Zwoliński Doradztwo Gospodarcze oraz serwisu internetowego www.zdg.pl

Reklama

Back to Top