Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Ustawa o informacji gospodarczej

Od 14.06.2010 roku wchodzi w życie nowa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych. Ustawa znosi, panująca do czasów jej nowelizacji, nierówność w możliwości dodania do bazy danych Biura Informacji Gospodarczych dłużników. Umożliwia każdej osobie nie tylko prawnej ale także fizycznej ( nieprowadzącej działalności gospodarczej ), dodanie do bazy swojego dłużnika.
Podobnie jak to było do tej pory, Biuro Informacji Gospodarczej /BIG/ może działać tylko w formie spółki akcyjnej, której kapitał jest nie mniejszy niż 4 000 000 zł Wszystkie akcje BIG-u powinny być imienne.
Biura Informacji Gospodarczej mogą zajmować się pośredniczeniem w udostępnianiu informacji gospodarczej polegającej na:
1) przyjmowaniu informacji gospodarczych
2) przechowywaniu informacji gospodarczych
3) ujawnianiu informacji gospodarczych
BIG może także:
-przetwarzać archiwalne informacje o dłużnikach nie będących konsumentami
-zarządzać majątkiem biura
-prowadzić działalność szkoleniową
-wymieniać dane dotyczące wiarygodności płatniczej
BIG musi posiadać regulamin zarządzania danymi.
Aby przekazać do BIG informacje w celu ich ujawnienia, wierzyciel wcześniej musi zawrzeć na piśmie umowę o udostępnianiu informacji gospodarczych.
W przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna ( konsument ) wierzyciel może przekazać dane o jego zobowiązaniu w przypadku gdy jest spełnione łącznie kilka warunków:
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top