Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Administracyjne postępowanie uproszczone

Oprócz postępowania uproszczonego w sprawach cywilnych /o tym postępowaniu przeczytasz tutaj/ również w podobnym trybie można rozpatrywać część sporów w postępowaniu administracyjnym, gdzie sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym w składzie jednego sędziego.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top