windykacja skup sprzedaż kompensaty aukcja strona główna

Od 2000 r. obowiązują nowe postanowienia kodeksu postępowania cywilnego mówiące o obowiązkowym postępowaniuuproszczonym dla spraw których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5 tys zł.
Uwaga od 5.02.05 podniesiono wartość przedmiotu sporu do 10 tyś.zł. Postępowanie takie polega na tym że m.in. ogranicza się w nim uprawnienia stron/wszystko po to by szybko rozpatrzyć sprawę/. W pozwie można dochodzić tylko jednej sprawy, trzeba w nim wymienić wszystkie zarzuty i dowody oraz nie wolno zgłaszać nowych podczas procesu chyba że udowodni się, że nie można ich było wykazać wcześniej, w odpowiedzi na pozew pozwany także może wymienić wszystkie argumenty i dowody. Od nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, czyli od 5.02.05 jest możliwe połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie wynikających z jednej umowy lub umów tego samego rodzaju. Jeżeli wierzyciel dochodzi części roszczenia, sprawa podlega rozpoznaniu w postępowaniu przewidzianym dla p[ostępowania uproszczonego tylko wtedy, gdy postępowanie byłoby właściwe dla całego roszczenia wynikającego z faktów przytoczonych przez wierzyciela.
Obliczyć opłaty sądowe ( także dotyczące postępowania uproszczonego) można tutaj.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl
do góry


Reklama w witrynie

Informacja o stronie