Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Postępowanie uproszczone

Od 2000 r. obowiązują nowe postanowienia kodeksu postępowania cywilnego mówiące o obowiązkowym postępowaniuuproszczonym dla spraw których wartość przedmiotu sporu nie przekracza 5 tys zł.
Uwaga od 5.02.05 podniesiono wartość przedmiotu sporu do 10 tyś.zł. Postępowanie takie polega na tym że m.in. ogranicza się w nim uprawnienia stron/wszystko po to by szybko rozpatrzyć sprawę/. W pozwie można dochodzić tylko jednej sprawy, trzeba w nim wymienić wszystkie zarzuty i dowody oraz nie wolno zgłaszać nowych podczas procesu chyba że udowodni się, że nie można ich było wykazać wcześniej, w odpowiedzi na pozew pozwany także może wymienić wszystkie argumenty i dowody. Od nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, czyli od 5.02.05 jest możliwe połączenie kilku roszczeń w jednym pozwie wynikających z jednej umowy lub umów tego samego rodzaju. Jeżeli wierzyciel dochodzi części roszczenia, sprawa podlega rozpoznaniu w postępowaniu przewidzianym dla p[ostępowania uproszczonego tylko wtedy, gdy postępowanie byłoby właściwe dla całego roszczenia wynikającego z faktów przytoczonych przez wierzyciela.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top