Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Układ sądowy i pozasądowy

Układ pozasądowy
Jeśli dłużnikiem jest firma posiadająca niewielki majątek to wówczas warto spróbować układu pozasądowego.
Zalety układu pozasądowego
1.) Możliwość zawarcia układu na podstawie zwykłej umowy w formie pisemnej i w każdej chwili, układ sądowy może być otwarty w chwili gdy dłużnik zaprzestał płacenia lub przewiduje w najbliższym czasie zaprzestania płacenia długów
2.) Dowolność umowy między wierzycielem a dłużnikiem. Wierzyciel może umówić się z dłużnikiem np. na redukcę lub rozłożenie spłaty długu zamianę długu na towar dłużnika, porozumienie kompensacyjne z innymi wierzycielmi, w układ sądowy może tylko obejmować odroczenie spłaty długów, rozłożenie ich na raty lub zmniejszenie spłaty
3.) Dłużnik może przedstawić swoją propozycję spłaty długu każdemu wierzycielowi z osobna, układ sądowy przewiduje iż propozycje układowe muszą byc takie same w stosunku do wszystkich wierzycieli /chyba że wierzyciel zgodził się na inne warunki/.
Aby przystąpić do układu pozasądowego musi być spełniony warunek, że liczba wierzycieli dłużnika przystępującego do tej formy układu jest znana i można się z nimi skontaktować. Dłużnik aby pozbyć się swojego zobowiązania może za zgodą wierzyciela spełnić inne świadczenie lub to samo ale w innej formie prawnej. W przypadku tego dokonania dotychczasowe zobowiązanie wygasa. Istota ugody pozasądowej polega na tym że strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.
Wady układu pozasądowego
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top