windykacja skup sprzedaż kompensaty aukcja strona główna

Od stycznia 2004 roku zaczyna obowiązywać nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zastąpi ona obowiązującą od 2002 ustawę o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym, która określała uprawnienia tylko małych przedsiębiorców.
Nowa ustawa określa szczegółowo uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w transakcjach handlowych, które to w rozumieniu tej ustawy, są umową, której przedmiotem jest odpłatne dostarczenie towaru, lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
Ustawa stosowana jest do transakcji handlowych, których stronami są wyłącznie;
Więcej na stronach poradnika windykacyjnego zobacz


Reklama w witrynie

Informacja o stronie