Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Od stycznia 2004 roku zaczyna obowiązywać nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Zastąpi ona obowiązującą od 2002 ustawę o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym, która określała uprawnienia tylko małych przedsiębiorców.
Nowa ustawa określa szczegółowo uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w transakcjach handlowych, które to w rozumieniu tej ustawy, są umową, której przedmiotem jest odpłatne dostarczenie towaru, lub odpłatne świadczenie usług, jeżeli strony tej umowy zawierają ją w związku z wykonywaną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
Ustawa stosowana jest do transakcji handlowych, których stronami są wyłącznie;
Więcej na stronach poradnika windykacyjnego zobacz

Reklama

Back to Top