Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Zawarcie umowy bez zgody drugiej strony

Podmiot gospodarczy na stałe współpracujący z inną firmą powinien zawsze odpowiadać na oferty składane przez drugą stronę. Brak odpowiedzi może skutkować zawarciem niekorzystnej dla niego umowy gdyż w przypadku, gdy przedsiębiorca otrzymał ofertę zawarcia umowy od osoby z którą pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych, brak niezwłocznej odpowiedzi poczytuje się za przyjęcie oferty.
Aby doszło do zawarcia umowy ( bez zgody drugiej strony) powinny być spełnione łąznie następujące warunki.
-podmiot który otrzymał ofertę musi prowadzić działalność gospodarczą
-oferta dotyczy ściśle jego działalności gospodarczej ( np. towarów których jest producentem )
-podmiot gospodarczy otrzymał nową ofertę od innego podmiotu z którym pozostaje w stałych stosunkach gospodarczych i niezwłocznie nie udzielił odpowiedzi na składaną przez kontrahenta ofertę.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top