Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Sposoby przerwania biegu przedawnienia

O pilnowaniu terminów przedawnienia nie trzeba nikomu przypominać. W przypadku gdy nadchodzi czas przedawnienia roszczenia, wierzyciel powinien podjąć kroki mające na celu przerwnie jego biegu. Po każdym przerwaniu przedawnienia liczy sie ono od nowa. Wyjątkiem jest tutaj zasada, iż gdy przedawnienie zostało przerwane poprzez np. postępownie sądowe jego "nowy" bieg liczy się od zakończenia takiego postępowania.
Przerwać bieg przedawnienia można na kilka sposobów.
1. Najbardziej rozpowszechnionym sposobem, jest rozmowa z dłużnikiem na temat jego spłat należności, następnie pisemnym potwierdzeniem wszystkich tych ustaleń. Jest to związane z tym iż wszelkie rozmowy ( potwierdzone pisemnie ) mające na celu odzyskanie należności od dłużnika, w ewentualnym procesie sądowym, mogą być traktowane przez sąd jako uznanie długu. Jest to tak zwane uznanie nieprawidłowe. Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top