Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Zobowiązania przemienne

Czasami może wystąpić taka sytuacja, że zobowiązanie dłużnika będzie miało charakter zobowiązania przemiennego. Najczęściej z takimi zobowiązaniami można się spotkać w tytułach egzekucyjnych.
Takie zobowiązanie polega na tym, że wykonanie przez dłużnika zobowiązania na rzecz wierzyciela może nastąpić poprzez spełnienie jednego z kilku świadczeń /np. sąd nakazuje wydanie określonej rzeczy lub też wypłacenie określonej kwoty pieniężnej/. Wybór takiego świadczenia w takim wypadku należy do dłużnika, chyba że z czynności prawnej, z ustawy lub z okoliczności wynika, iż uprawnionym do wyboru jest wierzyciel lub osoba trzecia. Wyboru świadczenia dłużnik dokonuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia wierzycielowi. Dłużnik może także dokonać wyboru nie składając takiego oświadczenia wierzycielowi, wystarczy że spełnieni on świadczenie.
W przypadku wyboru świadczenia przez dłużnika, wierzyciel w zasadzie nie ma prawa do zmiany sposobu świadczenia, chyba że:
-dłużnik takiego wyboru nie dokonał, wówczas wierzyciel wyznacza mu termin do dokonania takiego wyboru, a gdy po upływie tego terminu w dalszym ciągu dłużnik nie dokonał wyboru, uprawnienie takie przechodzi na stronę wierzyciela.
Gdy dłużnik dokonał wyboru świadczenia, a wierzyciel chciałby zostać zaspokojony z drugiego świadczenia, dłużnikowi będzie przysługiwać prawo do wszczęcia powództwa przeciwegekucyjnego, którego celem będzie pozbawienie klauzuli wykonywalności świadczenia, które nie zostało wybrane przez niego.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top