windykacja skup sprzedaż kompensaty aukcja strona główna

System Administrowania Wierzytelnościami, czyli SAW-G to program komputerowy przeznaczony do wspomagania działań związanych z windykacją należności. Jest przeznaczony dla osób lub zespołów, które zajmują się obsługą wierzytelności na potrzeby swojej firmy.
Podstawowe zadania programu SAW-G:
- Ewidencja wierzytelności, dłużników oraz historii przeprowadzonych działań związanych z windykacją należności od etapu postępowania polubownego aż do postępowania egzekucyjnego
- Obliczanie odsetek, rozliczanie wpłat i poniesionych kosztów
- Emisja dokumentów na potrzeby korespondencji z dłużnikami, sądami, komornikami
SAW-G to nowoczesny zintegrowany system administrowania, zarządzania,monitorowania oraz windykacji wierzytelności dla podmiotów gospodarczych opracowany przez specjalistów naszej firmy przy istotnym współudziale praktyków życia gospodarczego. System SAW-G wspomaga zarządzanie przedsiębiorstwem, poprzez dostarczanie uprawnionym użytkownikom właściwie przetworzonej informacji, niezbędnej w procesie podejmowania decyzji. Dzięki wbudowanej funkcji importu i eksportu danych oraz pełnej integracji poszczególnych modułów SAW-G zapewni oszczędność czasu, wynikającą z braku konieczności wielokrotnego wprowadzania danych.
Parametry techniczne i instalacja programu:
Program SAW-G może pracować na komputerach które spełniają poniższe wymagania techniczne:
System operacyjny: Windows 98
Procesor 300 Mhz
Pamięć Ram 64 MB
Podstawowe moduły SAW-G:
Kartoteka dłużników
Program SAW-G stanowi swoistą bazę Kontrahentów nierzetelnych - dłużników. Użytkownik ma możliwość wprowadzenia pełnych danych rejestrowych oraz teleadresowych wraz z pełną historią dotychczasowych działań w stosunku do niego.Ponadto program stwarza możliwości aktywnej edycji, definiowania oraz sortowania według wybranych kryteriów informacji o dłużnikach.
Ewidencja wierzytelności
Program SAW-G jest pierwszym polskim programem windykacyjnym i w odróżnieniu od funkcjonujących do tej pory na rynku modułów lub nakładek do programów finansowo-księgowych, stwarza możliwość kompleksowego administrowania wierzytelnościami. Aby poznać wszelkie funkcje dostępne w programie należy go zainstalować, gdyż dopiero będąc użytkownikiem można się przekonać o wszystkich jego zaletach. Program stwarza możliwości ewidencjonowania poszczególnych spraw, bieżącego monitorowania toku postępowania oraz efektywnego zarządzania wierzytelnościami w stosunku do poszczególnych dłużników Program SAW-G jest pierwszym narzędziem umożliwiającym kompleksowe prowadzenie windykacji wierzytelności na każdym etapie postępowania: polubownym, sądowym oraz egzekucyjnym. Na każdym etapie postępowania program stwarza możliwość, nie tylko określenia aktualnego stanu danej sprawy, ale zarazem przedstawia całą jej dotychczasową historię.
Ponadto program stwarza ogromne możliwości, w zakresie indywidualnego kształtowania dokumentacji, historii oraz raportów i zestawień do wydruku, zarówno w poszczególnych sprawach, jak i dla personalnych ustawień użytkownika.Funkcje programowe pozwalają na pełną kontrolę skuteczności i efektywności prowadzonej windykacji wierzytelności zarówno dla użytkowników programu, jak również dla organów zarządczych. Program SAW-G jest więc narzędziem wspomagającym proces zarządzania, poprzez umożliwienie prowadzenia różnorodnych analiz efektywności i skuteczności zarządzania należnościami w firmie.
Przypominaj ( Kalendarz i Historia )
Rozbudowane funkcje kalendarza powodują, iż użytkownicy programu SAW-G mają w każdym momencie aktualny i pełny obraz koniecznych do wykonania czynności z zakresu administrowania, monitorowania i windykacji wierzytelności w poszczególnych sprawach. Ponadto program przypomina użytkownikowi o zaplanowanych zadaniach do zrealizowania oraz monituje terminowość ich wykonania.
Import
Dzięki wbudowanej funkcji importu danych program SAW-G zapewni oszczędność czasu wynikającą z braku konieczności wielokrotnego wprowadzania danych. Istnieje możliwość dostosowania warunków i formatu danych do specyficznych wymagań Kontrahentów.
Dodatkowe narzędzia
Program SAW-G posiada także dodatkowe narzędzia, które mogą stanowić osobne moduły programowe. Baza danych: Sądów, Komorników, Radców Prawnych Baza wzorów dokumentów: Dokumentacja niezbędna do prowadzenia postępowania polubownego, sądowego oraz egzekucyjnego w stosunku do dłużników.
Kalkulator odsetek: Program umożliwiający wyliczenie odsetek od danej kwoty należności
Pomoc
Kompleksowa i prosta w obsłudze Pomoc, prowadzi niemalże za rękę użytkownika programu, wyjaśniając działanie nawet najbardziej skomplikowanych funkcji programu, stanowiąc jednocześnie swoisty poradnik z zakresu administrowania, monitoringu i windykacji wierzytelności.
Zainteresowanych powyższym programem zapraszam na stronę firmy Dogmat Inkasso

Strona została sporządzona przez firmę
Dogmat Systemy Sp. z o.o.
ul. Obornicka 102, 62-002 Suchy Las
tel. 061-651 20 20, fax 061-651 20 21.
e-mail
Zobacz też program "Windykator"
do góry


Reklama w witrynie

Informacja o stronie