Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Poręczenie cywilne

Poręczennie cywilne jest umową poprzez którą poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie w chwili nie wykonania zobowiązania przez dłużnika. Umowa poręczenia pod rygorem nieważności winna być zawarta napiśmie. Umowa poręczenia może obejmować także dług przyszły , którego wysokość jest z góry oznaczona. Taka umowa może zostać odwołana w każdym czasie ale przed powstaniem długu.
W przypadku podpisanej umowy poręczenia oraz braku wykonania świadczenia przez dłużnika, wierzyciel musi niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie poręczyciela. Poręczyciel, przeciwko któremu wierzyciel dochodzi roszczenia, powinien zawiadomić niezwłocznie dłużnika wzywając go do wzięcia udziału w sprawie.Jeśli poręczyciel dokona spłaty zadłużenia powinien niezwłocznie zawiadomić o tym dłużnika. Jednocześnie sam wstępuję w rolę wierzyciela dłużnika od którego może żądać spełnienia tego samego zobowiązania które sam spełnił.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top