Olkusz 18 sierpnia 2002 r. SĄD REJONOWY W OLKUSZU III WYDZIAŁ CYWILNY Wierzyciel: Jan Pośpiech zam. w Olkuszu ul. Prawna 2/12 Dłużnik: Stanisław Nikczemny zam. w Olkuszu ul. Naciągana 3/13 Wniosek o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności Wnoszę: 1) o nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi Sądu Rejonowego w Olkuszu z dnia 10 sierpnia 2002 r., sygnatura akt IIIC 415/1, 2) o doręczene wierzycielowi tytułu wykonawczego, obejmującego odpis wyroku opatrzonego klauzulą wykonalności. Załączniki: 1.Odpis nakazu zapłaty 2.Znaki opłaty skarbowej Jan Pośpiech

          wstecz