Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Odpowiedzialność spółki partnerskiej

Spółka partnerska jest spółką osobową, która jest utworzona przez wspólników /partnerów/ w celu wykonywania przez nich wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka taka może być zawiązana w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu. Partnerami w takiej spółce mogą być tylko osoby fizyczne /m.in takie jak: lekarze, radcy prawni, adwokaci, tłumacze, architekci, itp./
Umowa o powstanie spółki partnerskiej powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, a powstaje z chwilą wpisania jej do rejestru.
Partner w/w spółki ponosi subsydiarną /co to oznacza zobacz tutaj/ oraz osobistą odpowiedzialność za jej zobowiązania.
Jednak partner spółki nie będzie osobiście odpowiadał za jej zobowiązania gdy;
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top