Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Opłaty za udzielenie informacji z KRS

Za informacje udzielone przez KRS pobierane są opłaty w następujących wysokościach;
1./Za pełny odpis z rejestru przedsiębiorców rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz rejestru dłużników niewypłacalnych 60 zł
2./Za aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców, z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z rejestru dłużników niewypłacalnych 30 zł
3./Za wyciąg z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej - od 1 zł do 10 zł
4./Za zaświadczenie z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz z rejestru dłużników niewypłacalnych 15 zł
5./Za pisemną informację z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej 5 zł
Aby uzyskać określoną informację należy złożyć odpowiedni wniosek;
-wniosek o wydanie odpisu składa się na formularzu CI KRS-COD
-wniosek o wydanie wyciągu CI KRS-CWY
-wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego CI KRS-CZT
-wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego CI KRS-CZN
-wniosek o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego CI KRS-CZW
-wniosek o podanie numeru KRS CI KRS-CNR
-wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych CI KRS-CDO
-wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych CI KRS-CDT
-wniosek o wydanie zaświadczenia, że podmiot nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych CI KRS-CDN
Powyższe wnioski można "ściągnąć" ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.
Jeśli wnioski składane są bezpośrednio w oddziale KRS, należy do nich dołączyć oryginał dowodu wniesienia opłaty.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top