Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Krajowy Rejestr Sądowy

Olbrzymim źródłem informacji o spółkach prawa handlowego jest Krajowy Rejestr Sądowy, gdzie przedsiębiorca zamierzający rozpocząć współpracę z podmiotem gospodarczym może sporo się dowiedzieć o swoim przyszłym partnerze, lub też zebrać informacje które znacznie mogą się przyczynić do skutecznej egzekucji od dotychczasowego niesolidnego partnera.
Krajowy Rejestr Sądowy składa się z:
1.rejestru przedsiębiorców
2.rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej
3.rejestru dłużników niewypłacalnych /o rejestrze znajdziesz tutaj/
W rejestr przedsiębiorców podzielony jest na kilka działów w których można znaleźć wiele informacji uzależnionych od rodzaju podmiotu gospodarczego wpisanego do rejestru.
Szczegółowe informacje na temat działów znajdziesz tutaj.
Krajowy Rejestr Sądowy jest jawny. Każdy ma prawo dostępu do danych w nim zawartych i może to zrobić:
-osobiście w oddziale KRS, gdzie dane udostępniane są w czytelni
-korespondencyjnie w poszczególnych oddziałach lub w Centralnej Informacji
Należy jednak pamiętać, że za informacje udzielane przez KRS należy uiścić odpowiednie opłaty uzależnione od zakresu informacji oraz ich sposobu uzyskania. W przypadku przeglądania danych rejestrowych bezpośrednio w czytelni nie są pobierane opłaty.
Ułatwienia w dostępie do informacji
Od 1.01.2007 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jej głównym celem jest przeprowadzenie informatyzacji w rejstrach sądowych. Centralna Informacja będzie bezpłatnie udostępniała, w ogólnodostępnych sieciach informatycznych, podstawowe informacje o podmiotach wpisanych do rejestru przedsiębiorców i do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, w tym również o organizacjach i podmiotach, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego. Opłaty oczywiście w dalszym ciągu będą pobierane gdy zajdzie konieczność wydania odpisów, wyciągów lub zaświadczeń z Rejestru gdyż tylko takie mają moc dokumentów urzędowych. Opłaty również będą pobierane w przypadku gdyby zainteresowany chciał uzyskać dostęp do szczegółowych informacji na temat podmiotu wpisanego do krs ( np. umowy spółki, sprawozdania finansowe ).
Również będzie istniała możliwośc składania w formie elektronicznej wszelkich wniosków o wpisanie do rejestru, zmianę wpisu, itp. Wnioski składane drogą elektroniczną powinny być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
W założeniach ustawodawcy informacje o których wspomniałem wyżej będzie można uzyskać ( lub dodać) przez specjalny portal internetowy. Jednak ponieważ jest mało prawdopodobne aby udało się z tym zdążyć do 1.01.2007 r. to prowizoryczny dostęp ma być przez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top