Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Zmniejszenie ryzyka w obrocie gospodarczym

Jeśli Twoim partnerem w interesach jest spółka prawa handlowego /jawna, partnerska, komadytowa, komandytowo-akcyjna, z o.o., akcyjna/ podstawowe informacje na jej temat takie jak:
kto jest właścicielem
od kiedy działa
jaki jest jej kapitał akcyjny
dane telemetryczne
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Kondycję finansową partnera można sprawdzić przeglądając Monitor Polski typu B, gdzie publikowane są sprawozdania finansowe następujących spółek:
wszystkie akcyjne
banki
ubezpieczyciele
fundusze inwestycyjne i emerytalne
a także firmy spełniające co najmniej dwa z trzech warynków:
-zatrudniały w ostatnim roku przynajmniej 50 osób na pełnym etacie
-suma bilansowa za ostatni rok wyniosła co najmniej 2,5 mln euro
-przychody spółki osiągnęły wysokość co najmniej 5 mln euro
Jeśli wydaje się Tobie kontrahent mało wiarygodny można przed dostarczeniem towaru wystawić mu tzw.fakturę "pro forma".
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl
Zainteresowani mogą nabyć program "Fakturant" z modułem umożliwiającym monitorowanie płatności.
Kupując dostęp do kalkulatorów i programów, podobny program można otrzymać gratis ( szczegóły ).
Także Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert" oferuje usługi związane z monitoringiem płatności ( szczegóły).

Reklama

Back to Top