Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Odpowiedzialność za zobowiązania konsorcjum

Konsorcjum jest organizacją gospodarczą, którą mogą tworzyć wszelkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Celem zawiązania konsorcjum jest najczęściej wspólne działanie w realizacji konkretnego przedsięwzięcia gospodarczego, które ze względu na potencjał finansowy, przekracza możliwości jednego podmiotu /np. budowa autostrady, lotniska, itp./.
Utworzenie konsorcjum ma charakter najczęściej tymczasowy, czyli po osiągnięciu celu do którego zostało powołane /wybudowanie autostrady, lotniska/ jest rozwiązywane.
Konsorcjum nie jest podmiotem gospodarczym, nie musi więc być rejestrowane, nie musi mieć odrębnej nazwy ani też siedziby. Podmioty tworzące konsorcjum są niezależne w swoich dotychczasowych działaniach /czyli w działaniach nie związanych z konsorcjum /, a w działaniach związanych z konsorcjum realizują wspólna politykę finansową objętą porozumieniem.
Zawierając umowę konsorcyjną podmioty mogą określić, który z podmiotów lub osób będzie reprezentował konsorcjum na zewnątrz /może to być jeden podmiot, kilka, lub osoba trzecia/.
Oczywiście reprezentowanie konsorcjum winne mieć umocowanie prawne. Najczęściej jest sporządzana dodatkowa umowa między uczestnikami konsorcjum, a osoba lub podmiotem mającym je reprezentować. Konsorcja nie mają też wspólnego majątku /chociaż oczywiście mogą mieć wspólne konto rozliczeniowe/, a wszelkie formy płatności regulowane są przez firmę lub osobę reprezentującego konsorcjum.
Odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku konsorcjum występuje najczęściej w dwóch wypadkach.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top