windykacja skup sprzedaż kompensaty aukcja strona główna

Informacja o stronie

Kupno wierzytelności
Sposobem rozliczenia pomiędzy przedsiębiorcami mogą być kompensaty, które w niektórych przypadkach są najszybszą, a czasem jedyną drogą do odzyskania danej należności, bądź do spłacenia zaciągniętych wcześniej zobowiązań. Istota kompensaty polega na tym, że wierzyciel określonego podmiotu gospodarczego jest jednocześnie jego dłużnikiem. W przypadku, gdy taka sytuacja nastąpi oba podmioty mogą potrącić swoją wierzytelność. Ponieważ w/w sytuacja zdarza się w zasadzie tylko wtedy, gdy kontrahenci występują jako dostawcy i zarazem odbiorcy towaru /lub usługi/, czyli są sobie dobrze sobie znani "zwykły" przedsiębiorca musi sam szukać możliwości wzajemnych potrąceń nie wykluczając tzw. kompensat kilkustronnych, których znalezienie jest bardzo trudne. Stąd też m.in. pomysł utworzenia niniejszej strony.
Wzajemne potrącenia są możliwe wtedy gdy przedmiotem są wierzytelności wyrażone w pieniądzach lub rzeczy tej samej jakości oznaczone co do gatunku. Wierzytelności muszą być wymagalne oraz mogą być dochodzone przed sądem. Wierzytelności są wzajemnie potrącane do niższej wierzytelności i dokonuje się ich poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie.
Administrator informuje, że wystawione oferty kupna wierzytelności. nie mogą sugerować, ani też nie oznaczają, że dany podmiot gospodarczy ( którego oferta zakupu znajduje się na stronie "kupno wierzytelności") jest zobowiązanym ( dłużnikiem ).

Przykład
Firma A jest wierzycielem firmy B na kwotę 50 tys. zł a firma C jest dłużnikiem firmy B na kwotę 60 tys. zł. Firma A sprzedaje swoją wierzytelność firmie C z rabatem , czyli za kwotę 40 tys. zł . Firma C dopłacając 10 tys. zł rozlicza się z firmą B. Firma C spłaca swój dług kwotą 50 tys.zł. zamiast w wysokości 60 tys.zł Zaletami takiego rozwiązania jest:
-firma A otrzymuje gotówkę
-firma C kupując wierzytelność firmy B od firmy A najczęściej może kupić wierzytelność z pewnym rabatem
-firma B i C przestają być dłużnikami.
Inną olbrzymią zaletą kupna wierzytelności określonego podmiotu gospodarczego jest fakt, że zamiast dokonywać przelewu gotówki za dostarczony towar lub też usługę, można złożyć drugiej stronie oświadczenie o potrąceniu wierzytelności, która została wcześniej kupiona.

UWAGA w zakresie kupna sprzedaży wierzytelności obsługujemy TYLKO podmioty gospodarcze

Jeśli szukasz wierzytelności konkretnego podmiotu gospodarczego proszę o wypełnienie formularza. Zainteresowani kupnem wierzytelności z innych powodów niż kompensaty również mogą wysłać zgłoszenie.
Opłaty obowiązujące przy kupnie wierzytelności (jeśli poszukujesz wierzytelności podmiotów gospodarczych )
Opłata w wysokości 60 zł zostanie pobrana po znalezieniu sprzedawcy poszukiwanej wierzytelności /dopiero po transakcji kupna-sprzedaży/.
W tej samej wysokości opłatę wniesie sprzedawca. Wszelkie informacje dotyczące podmiotu poszukującego wierzytelności nie będą nikomu ujawniane / za wyjątkiem sprzedawcy po wcześniejszym uzgodnieniu z podmiotem szukającym wierzytelności/.
Sprzedaż wierzytelności
Stosunkowo wygodnym sposobem pozbycia się kłopotów z dłużnikami jest sprzedaż wierzytelności za gotówkę. Wierzyciel nie dość że otrzymuje gotówkę "od ręki" to jeszcze, w części przypadków, pozbywa się kłopotu i dodatkowych kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przed sądem.
Do opłat należy doliczyć podatek VAT.
Dlaczego warto kupić i sprzedać wierzytelność dzięki naszemu pośrednictwu:
-codziennie witryna notuje kilkaset otwarć
-witryna jest odwiedzana przez osoby i podmioty gospodarcze zainteresowane windykacją i obrotem wierzytelnościami, dlatego "dotrze" tylko do zainteresowanych
-w witrynie jest zarejestrowanych spora liczba podmiotów zajmujących się kupnem zobowiązań, dlatego nie musisz sam szukać chętnych do kupna lub sprzedaży wierzytelności
-oprócz umieszczenia wierzytelności w witrynie, ze względu na kontakty z innymi podmiotami, aktywnie poszukuję nabywców lub sprzedawców wystawianych wierzytelności
-Twoja wierzytelność będzie umieszczona do czasu, aż znajdzie się nabywca lub zbywca
-umieszczane w witrynie oferty sprzedaży wierzytelności są indeksowane przez wyszukiwarki dzięki temu łatwno je można znaleźć w internecie
do góry

Kontakt