Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Odpowiedzialność inwestora w stosunku do podwykonawcy

Od 24.04.2003 została znacznie wzmocniona pozycja podwykonawcy w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu braku zapłaty za wykonane roboty budowlane.
Gdy dojdzie do zawarcia umowy na roboty budowlane pomiędzy inwestorem a wykonawcą, obie strony ustalają zakres robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub przez podwykonawców.
W przypadku, gdy wykonawca będzie wykonywał roboty poprzez podwykonawców musi mieć na to zgodę inwestora. Gdy inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy na wykonanie robót z podwykonawcą nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub też zastrzeżenia, uważa się, że wyraził na to zgodę.
Podwykonawca może również zawierać umowy z dalszymi podwykonawcami, ale musi mieć na to zgodę inwestora i generalnego wykonawcy.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top