Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Odpowiedzialność za zobowiązania osoby fizycznej

Dotychczas opisałem jak postępować gdy dłużnikiem jest podmiot gospodarczy. Trochę inaczej należy postępować gdy Twoim dłużnikiem jest osoba fizyczna.
Chcąc odzyskać od niej należność możemy postępować na dwa sposoby;
1.Możemy zdecydować się na pozasądowe dochodzenie należności-w tej sytuacji wierzyciel powinien porozumieć się z dłużnikiem w celu wyegzekwowania należnych mu pieniędzy i postarać się go skłonić do dobrowolnego oddannia należności i ewentualnie ustalić warunki i terminy spałat należności. Można także zawrzeć umowę w której wierzyciel zgodzi się zredukować dług. W przypadku gdy nie posiadasz jakiegokolwiek dowodu na istnienie wierzytelności to powyższa umowa będzie dowodem na istnienie długu.
2.W przypadku gdy w/w postępowanie nie doprowadziło do zadowalajacych efektów należy wystąpić na drogę sądową. Pamiętaj że do sądu możesz się także udać gdy nie posiadasz żadnego dowodu na istnienie wierzytelności a dłużnik kwestionuje jego istnienie. Chcąc odzyskać dług,wierzyciel musi wytoczyć powództwo o zapłatę należności Można wybrać postępowanie upomniawcze, uproszczone-w tych postępowaniach wierzyciel jednak musi mieć możliwość udokumentowania wierzytelności. Jeśli wierzyciel nie ma możliwości udokumentowania należności to w takim wypadku należy dochodzić roszczeń w trybie zwykłym.
W przypadku gdy sąd orzeknie na korzyść wierzyciela, wówczas można wystąpić na drogę postępowania egzekucyjnego/na ogólnych zasadach/ lub ponownie spróbować porozumieć się dłużnikiem.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top