Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Factoring

Ryzyko związane z obrotem gospodarczym można zmniejszyć, korzystając z usług firm factoringowych. Transakcja factoringowa polega najczęściej na tym, że przedsiębiorca wybiera którego kontrahenta /lub kontrahentów/ chciałby objąć factoringiem. Prowadzi z nim /nimi/ interesy na dotychczasowych warunkach, ale kopie faktur zawsze przesyła do faktora, który wypłaca mu zaliczkę/ok.80%sumy/.Po określonym czasie, gdy transakcja zostanie sfinalizowana, przedsiębiorca dostaje resztę pieniędzy. Faktor za swoje usługi pobiera prowizję ok.0,3-1,5% wartości kontraktu.Często firmy factoringowe w stosunku do firm chcących skorzystać z ich usług stosują dodatkowe wymagania.
Np. musi już działać przez jakiś okres czasu, wykazywać się odpowiednim obrotem itp. Przedsiębiorcy stosujący faktoring nie muszą się martwić kontrolą dłużników oraz stratą odbiorców ze względu na skrócenie okresu spłaty kredytu kupieckiego.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top