windykacja skup sprzedaż kompensaty aukcja strona główna

Rodzaje egzekucji stosowane w obrocie gospodarczym

Egzekucja z rachunków bankowych
Do czasu nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego zawarte rozwiązania dotyczące egzekucji z rachunku bankowego, umożliwiały dłużnikowi usunięcie z zajętego rachunku pieniędzy, mimo znacznych wpływów pieniężnych na ten rachunek /ze zrozumiałych względów nie będę na ten temat pisał/. Dzięki nowelizacji taka możliwość będzie utrudniona.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Windykacja długów

Windykacja długów i obrót wierzytelnościami

Reklama

Informacja o stronie