Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Egzekucja w postępowaniu administracyjnym

W dniu 30.09.2001 r. weszła w życie zmiana ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Ustawa m.in.uzupełniła lukę prawną jaka powstała po nowym podziale administracyjnym poprzez określenie organu sprawujacego nadzór nad czynnościami organów egzekucyjnych pozostających organami samorządu terytorialnego w zakresie egzekucji obowiazków o charakterze pieniężnym. Teraz nadzór ten sprawuje samorządowe kolegium odwoławcze. Przyczyną wprowadzonych zmian była także chęć poprawienia skuteczności egzekucji, w szczególności egzekucji świadczeń pieniężnych. Pojawiły się w ustawie nowe środki egzekucyjne. Przyznano organom egzekucyjnym prawo do prowadzenia egzekucji z nieruchomości/do tej pory egzekucję z nieruchomości mogli prowadzić tylko komornicy/, jednak egzekucja z nieruchomości w egzekucji administracyjnej ma charakter posiłkowy tzn. może być przeprowadzona tylko wtedy gdy zastosowanie innych środków egzekucyjnych nie było możliwe lub okazało się nieskuteczne.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top