Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Umowa dostawy

Poprzez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku a następnie ich dostarczenia częściami lub periodycznie. Odbiorca jest zobowiązany do odebrania tych rzeczy i zapłaceniu dostawcy określonej ceny. Umowa dostawy dla swej ważności powinna być zawarta na piśmie.
Dostawca daną rzecz może wytworzyć z własnych materiałów lub z surowców dostarczonych przez odbiorcę.
Jeśli okaże się, że materiały dostarczone przez odbiorcę są nieprzydatne do prawidłowego wykonania przedmiotu dostawy, musi on niezwłocznie powiadomić o tym odbiorcę, gdyż w przeciwnym wypadku może on odpowiadać za szkody wynikłe z braku zawiadomienia o surowcu nieprzydatnym do produkcji.
W umowie o dostawę może być zastrzeżenie:
1.o wykonaniu rzeczy z surowca określonego gatunku lub pochodzenia,
2.wytworzenie rzeczy powinno nastąpić w określony sposób
W pierwszym przypadku, po otrzymaniu przez dostawcę surowca powinien on o tym zawiadomić odbiorcę i ewentualnie umożliwić mu sprawdzenie jakości.
W drugim przypadku dostawca jest zobowiązany zezwolić odbiorcy na sprawdzenie procesu produkcji.
Odstąpienie od umowy
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top