windykacja skup sprzedaż kompensaty aukcja strona główna

Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej odpowiadają za zobowiązania zaciągnięte w ramach działalności spółki solidarnie.
W przypadku zaciągnięcia zobowiązań związanych z działanością spółki przez jednego lub kilku wspólników, odpowiadają wszyscy wspólnicy nie tylko majątkiem wspólnym ale także majątkiem osobistym. Wierzyciel spółki cywilnej może (w/g własnego uznania) dochodzić swoich roszczeń od wszystkich wspólników łącznie, może dochodzić od tylko kilku wspólników lub też od każdego z osobna.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Windykacja długów

Windykacja długów i obrót wierzytelnościami

Reklama

Informacja o stronie