Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Information Brokerage

Information Brokerage jest to usługa polegająca na wyszukiwaniu i dostarczaniu informacji na zadany temat.
Usługa taka stała się już dostępna w Polsce. Firma oferująca tą usługę specjalizuje się w pozyskiwaniu i analizie informacji zawartych w ogólnoświatowej sieci Internet, który przeszukuje pod kątem potrzebnych danych, a następnie dokonuje ich analizy i przekazuje kontrahentowi tylko te informacje, których potrzebuje.
Wśród kategorii tematycznych z jakich mogą zostać sporządzone, na życzenie klienta raporty, można wyróżnić:
- Profile firm polskich i zagranicznych
- Ludzie i Wydarzenia
- Gospodarka, Konkurencja, Rynek i Trendy
- Fuzje i Przejęcia
- Finanse i Inwestycje
- Nowe Technologie
- Media
- Sprzedaż i Marketing
- Organizacja i Zarządzanie
- Demografia i Statystyka
Korzystając z usług Information Brokerage można m.in:
- potwierdzić lub odrzucić znalezione wcześniej informacje
- wyciągnąć własne wnioski z zebranych w ten sposób informacji
- znaleźć informacje niedostępne w inny sposób
- w znacznym stopniu skrócić czas zbierania informacji
Usługa Information Brokerage jest fakturowana na bazie godzinowej, a raport może być sporządzony w języku:
-polskim
-angielskim
-rosyjskim
Informacja została sporządzona przez:
Agencja Handlowo-Marketingowa "Diamond International"
mgr inż. Zbigniew Cholewiński
ul. Broniewskiego 11/20,
01-780 Warszawa
Telefon: (22) 633 94 08
E-mail:z_cholewinski@yahoo.com
firmę posiadającą wielomiesięczne doświadczenie we współpracy z amerykańskimi firmami typu Information Brokerage.

Reklama

Back to Top