Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Bezumowne korzystanie z rzeczy

W przypadku rozwiązania, zakończenia, wypowiedzenia umowy wiążącej obie strony osoba która faktycznie włada rzeczą właściciela powinna na jego żądanie ją wydać. Jeśli na jego żądanie jej nie wydaje, następuje wówczas tzw. bezumowne korzystanie z cudzej rzeczy. Do bezumownego korzystania z cudzej rzeczy dochodzi najczęściej po rozwiązaniu umowy najmu.
Osoba władającą rzeczą, której nie jest właścicielem w dobrej wierze nie jest zobowiązana do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy ani za jej zużycie. Jednakże od chwili, w której dowiedział się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa o wydanie rzeczy, jest on obowiązany do wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy i jest odpowiedzialny za jej zużycie, pogorszenie lub utratę ( chyba że pogorszenie lub utrata nastąpiła bez jego winy). Obowiązany jest także zwrócić pobrane od powyższej chwili pożytki, których nie zużył, jak również uiścić wartość tych, które zużył.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top