Windykacja długów

Biuro Obrotu Wierzytelnościami "EXPERT"

Windykacja długów

Pierwszy w Polsce tego typu generator wezwań do zapłaty. To w pełni bezpieczne, skuteczne oraz profesjonalne i szybkie narzędzie go generowania wezwań do zapłaty on-line. [ zobacz ]

W związku z rozwojem informuję, że Biuro Obrotu Wierzytelnościami "Expert", jako jedna z nielicznych tego typu firm, kredytuje koszty związane z sądowym oraz egzekucyjnym dochodzeniem roszczeń. Oznacza to, że BOW "Expert" opłaci za swoich klientów w/w koszty. [ więcej ]
BOW Expert oferuje także usługi dotyczące windykacji międzynarodowej w takich krajach jak:
Czechy i Słowacja
Niemcy
Europa Zachodnia
kraje skandynawskie

windykacja długów w teorii i praktyce czyli Poradnik windykacyjny

Zapraszamy na naszą stronę link do strony.

Egzekucja administracyjna

Egzekucja administracyjna może zostać wszczęta wtedy, gdy wierzyciel po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego /dłużnika/ określonego obowiązku, prześle mu pisemne upomnienie wzywające zobowiązanego do wykonania obowiązku z jednoczesnym zagrożeniem skierowania sprawy do postępowania egzekucyjnego /chyba że przepis szczegółowy stanowi inaczej/. Koszty upomnienia obciążają zobowiązanego i wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez Pocztę Polską za polecenie przesyłki listownej.
Należy pamiętać, że w niektórych wypadkach egzekucja w stosunku do należności pieniężnych może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia /zależy to od rodzaju należności, sposobu ich powstania i wysokości wierzytelności/.
Dopiero po 7 dniach od doręczenia upomnienia może zostać wszczęte postępowanie egzekucyjne w stosunku do dłużnika.
Więcej na ten temat na stronie www.poradnikwindykacyjny.com.pl

Reklama

Back to Top